Information om Nolltolerans

Det är samtliga medlemmars skyldighet att ta del av och följa föreningens och Upplands Fotbollförbunds riktlinjer för Nolltolerans.

Målet med Nolltolerans är att få alla spelare, ledare och publik/föräldrar att uppträda medmänskligt och med fair-play mot varandra och domaren. Nolltolerans innebär att det inte ska förekomma hot, förolämpningar, svordomar, ordningsstörningar eller våld inom fotbollen. Enligt regelverket ska domaren bestraffa spelare som använder svordomar, hot och förolämpningar mot andra spelare, domare eller publik.

» Nolltolerans (PDF)