IFK Uppsala Coach and Leader Day 2019

16 av föreningens ledare deltog under lördagen  i ”IFK Uppsala Coach and Leader Day”, där man ägnade en heldag åt bland annat policyarbete och planering. Ordförande Per Agius inledde med ett föredrag om föreningens historia och sportchefen Stephen Odur informerade om fotbollens verksamhet, målsättning och den nya spelarutbildningsplanen, ”Från knatte till A-lag”.

Föreningen vill tacka Bo Helén och Mathuset Lotta Svärd för god förtäring och utmärkt service!