Fotboll

IFK Uppsala är idag Uppsalas kanske snabbast växande fotbollsförening på ungdomssidan. Ungdomsverksamheten har glädjande nog inte bara vuxit snabbt, utan även med kvalitet.

För oss i IFK Uppsala är det viktigt att utbilda och utveckla samtliga våra spelare, oavsett kunskapsnivå. Alla är lika viktiga. Det är därför inskrivet i vår föreningspolicy att det inte får ske någon utslagning inom ungdomsfotbollen (d.v.s. till det år spelaren fyller 18 år).

Med hjälp av professionella instruktörer vill vi erbjuda våra medlemmar en av distriktets allra bästa träningsmiljöer för spelarutveckling. Från 13 års ålder är verksamheten nivåanpassad i U13, U15, U17 och U19. Föreningens A-lagsverksamhet syftar, precis som ungdomsverksamheten, främst till att utbilda och utveckla spelarna. I representationslaget vill vi i första hand använda oss av egenfostrade spelare.

Det primära målet med vår verksamhet är att genom vår utbildningsplan utbilda och utveckla våra spelare. Med detta vill vi skapa förutsättningar för våra spelare att ta ytterligare kliv i deras respektive fotbollskarriärer. Förutom detta vill vi fostra bra förebilder och goda samhällsmedborgare.

» Föreningspolicy (PDF)

Fotbollssektionsstyrelsen

Jonas Hjelm, ordförande

Camilla Martinsson
Tfn: 073-994 51 24
E-post: camilla.martinsson@ifkuppsala.se

Fredrick Sandberg
Tfn: 070-865 10 07
E-post: fredrick.sandberg@ifkuppsala.se

Oscar Jonasson
Tfn: 070-942 88 23
E-post: oscar.jonasson@ifkuppsala.se

Intresseanmälan

Barnets namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Är intresserad av lag:

Personnummer

Förälderns namn:

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Ort

Övriga kommentarer

Ja, jag kan som förälder tänka mig att hjälpa till som ledare.

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895