Årsmötet: plusresultat trots höjda lokalhyror

IFK Uppsalas årsmöte genomfördes på onsdagskvällen i Domarringens skolmatsal. Efter ett par år med minusresultat kunde styrelsen nu visa upp ett plus på knappt 14 000 kr. Detta trots att kommunen under året höjt lokalhyrorna kraftigt. Inför 2018 räknar man med att den posten ökar med ytterligare 40%.

På årsmötet 2017 beslutades att höja medlemsavgiften från 2018 med en hundralapp till 400 kr, vilket dock långt ifrån kompenserar för de högre hyrorna. Inför 2019 beslutade man ändå, enligt styrelsens förslag, att behålla 400 kr i medlemsavgift. Utöver medlemsavgiften betalar aktiva medlemmar också en deltagaravgift som fastställs av respektive sektionsstyrelse.

När det blev dags för styrelseval omvaldes Per Agius som föreningens ordförande. Ny ledamot i styrelsen blev Hussein Eriksson. Samtliga övriga ledamöter sitter kvar även det närmaste året: Camilla Martinsson, Johan Ryberg, Claes Hedström, Martin Löfgren, Christian Gerecht och Oscar Jonasson.

Mathuset Lotta Svärd bjöd som tidigare år på god smörgåstårta i samband med mötet.