Årsmöte 29 mars

IFK Uppsalas årsmöte kommer att hållas onsdagen den 29 mars kl. 19.00. Plats: klubblokalen, Tövädersgatan 10.

Dagordning kommer att anslås på hemsidan senast två veckor före mötet.