Årsmöte 25 mars

IFK Uppsalas årsmöte 2015 kommer att äga rum onsdagen den 25 mars kl. 19.00. Lokal meddelas senare.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31/12.

Motioner skickas till:

IFK Uppsala
c/o Per Agius
Kremlevägen 2
756 46 UPPSALA

Det går även bra att mejla till info@ifkuppsala.se.