U9

Tommy Fast, Huvudinstruktör U9

KONTAKT
Tommy Fast, Huvudinstruktör U9
Tfn: 076-024 83 84
E-post: tommy.fast@ifkuppsala.se

Mokhtar Salih, Utbildningsansvarig U8-U9

Mokhtar Salih, utbildningsansvarig U8-U9
Tfn: 076- 187 99 17
E-post: Mokhtar.salih@ifkuppsala.se

HEMSIDA

U9 har en egen hemsida på Laget.se.

ANMÄLAN

Laget har många spelare just nu. Vänligen kontakta berörda ledare om vill ställa er i kö.

Barnets namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Anmälan till (lag):

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)

Förälderns namn:

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Ort

Övriga kommentarer

Ja, jag kan som förälder tänka mig att hjälpa till som ledare.

GDPR (Måste godkännas)
Genom att ansöka om medlemskap i IFK Uppsala godkänner jag att lämnade personuppgifter lagras för olika ändamål kopplade till verksamheten. Jag godkänner även att namn och eventuella bilder får omnämns på hemsida eller sociala media som administreras av föreningen. Personuppgifter raderas på anmodan eller då medlem meddelar föreningen att medlemskapet upphör. Radering av uppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895