Gratis sommarfotboll i juli

IFK Uppsala arrangerar under vecka 28, 29, 30 och 31 kostnadsfria fotbollsläger på Österängens IP. Verksamheten är öppen för flickor och pojkar 7-14 år och alla deltagare erbjuds fri lunch och mellanmål (frukt). Man behöver inte vara medlem i IFK Uppsala för att anmäla sig till verksamheten.

LÄGERVECKOR
Vecka 28, 6-10 juli
Vecka 29, 13-17 juli
Vecka 30, 20-24 juli
Vecka 31, 27-31 juli

Vi håller på varje dag mellan 09.00-15.00 (ledare på plats från kl. 08.30).
Deltagaravgift: 0:-

GRUPPINDELNING
Fyra åldersgrupper: 7-8 år, 9-10 år, 11-12 år 13-14 år.

LEDARE
Ledare för lägret är huvudsakligen tränare och spelare i IFK Uppsala.

COVID-19
IFK Uppsala kommer att följa myndigheternas riktlinjer för att minska risken för smittspridning. Vi kommer därför att dela in barnen i mindre grupper, genomföra övningar och lekar med lite kroppskontakt samt äta lunch vid olika tidpunkter.

Deltagande barn ska vara symptomfria. Ombyte sker hemma och kom ihåg att inte dela till exempel vattenflaskor

OBS! Verksamheten bedrivs i samarbete med Uppsala kommun och IFK Uppsala kommer att följa kommunens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om de anser att det föreligger onödig risk för smittspridning så kan verksamheten komma att ställas in.

OM TJEJVECKAN (VECKA 31)
Vecka 31, den 27-31 juli, är endast öppen för flickor. Flickor är emellertid välkomna att anmäla sig även till övriga veckor, då flickor och pojkar spelar tillsammans.

Vi kommer att ha både manliga och kvinnliga instruktörer under tjejveckan.

ANMÄLNINGSFORMULÄR
OBS! Varje barn kan anmälas till högst två lägerveckor och vecka 31 är endast öppen för flickor. (Flickor kan dock anmäla sig även till övriga veckor.) Om du vill anmäla fler än ett barn så får du fylla i formuläret igen – ett barn per formulär, tack!

Sista anmälningsdag: Av erfarenhet vet vi att platserna tar slut ganska snabbt. Anmäl därför i god tid. Vi tillämpar ”Först till kvarn”.

  Välj vecka/veckor (högst två):

  Vecka 30 (endast flickor)

  Förälder/Vårdnadshavarens namn (obligatorisk)

  E-post till förälder/vårdnadshavare (obligatorisk)

  Telefonnummer till förälder/vårdnadshavare (obligatorisk)

  Barnets namn (obligatorisk)

  Barnets fullständiga personnummer (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Ort (obligatorisk)

  Eventuell matallergi


  (obligatorisk) Genom att ansöka till lovläger som bedrivs av IFK Uppsala godkänner jag att lämnade personuppgifter lagras för olika ändamål kopplade till verksamheten. Radering av uppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).