U12

KONTAKT

Haisem Ismail, utbildningsansvarig U10-U17
Tfn: 070-899 93 71
E-post: haisem.ismail@ifkuppsala.se

Daniel Arancibia Holm, huvudinstruktör
Tfn: 076-186 57 88
E-post:

HEMSIDA

U11 har en egen hemsida på Laget.se.

ANMÄLAN
Om ni idag tillhör en annan förening: kontakta era berörda ledare innan ni kontaktar oss. 

Barnets namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Anmälan till (lag):

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)

Förälderns namn:

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Ort

Övriga kommentarer

Ja, jag kan som förälder tänka mig att hjälpa till som ledare.

GDPR (Måste godkännas)
Genom att ansöka om medlemskap i IFK Uppsala godkänner jag att lämnade personuppgifter lagras för olika ändamål kopplade till verksamheten. Jag godkänner även att namn och eventuella bilder får omnämns på hemsida eller sociala media som administreras av föreningen. Personuppgifter raderas på anmodan eller då medlem meddelar föreningen att medlemskapet upphör. Radering av uppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895